Doelstelling Werkenergieanalyse®

Het belangrijkste doel van de Werkenergieanalyse® is bewustzijn creëren bij de organisaties  en medewerker over zijn of haar persoonlijke drijfveren en kwaliteiten.  De analyse geeft medewerkers inzicht in hun

energiebronnen en in factoren die energie kosten op zowel organisatie- als functieniveau.

Interessant bij de volgende vraagstukken

Loopbaanvragen

Bij u en/of uw medewerker bestaat de behoefte om te onderzoeken of hij/zij nog wel op de juiste werkplek zit.

  • Functioneren

U medewerker is regelmatig ziek, maar u weet niet wat de oorzaak is. Of uw medewerker functioneert niet goed.

  • Ontwikkeling

Uw organisatie is volop in ontwikkeling. Medewerkers willen zich verder ontwikkelen, maar welke functie of taken passen het beste?

  • Bevlogenheid en betrokkenheid

U wilt het potentieel van uw medewerkers optimaal benutten waardoor ze meer bevlogen en betrokken zijn in hun werk en uw organisatie.

Opbrengsten Werkenergieanalyse®

Door het invullen van de analyse en het gesprek met de coach ervaren medewerkers op welke zaken ze zelf invloed hebben en op welke zaken niet. Door deze verkregen inzichten leren medewerkers eigen regie te nemen voor hun persoonlijke ontwikkeling, plezier en resultaten in hun werk.

Hoe werkt het?

 Voorafgaand aan het coachgesprek maken uw medewerkers via het internet de online werkenergieanalyse®, duur ± 45 min.

  1. Een onafhankelijke externe coach bespreekt met uw medewerkers werkenergieanalyse® rapportage. Duur coachgesprek 1,5.
  2. Bewustwording vindt plaats doordat de coach doorvraagt en de regie en verantwoordelijkheid bij uw medewerkers legt.
  3. Door het vastleggen van prioriteiten in een persoonlijk actieplan, kunnen uw medewerkers na afloop doelgericht aan de slag.
  4. Door deze werkwijze leren uw medewerkers eigen regie te nemen voor hun persoonlijke ontwikkeling en plezier in hun werk.

I.v.m. privacy worden de rapportages niet verstrekt aan werkgever of derden.

 Heeft u interesse in een demo?

Neem dan contact op met;

Martin van Ellinckhuijzen

+31 61 0975995

info@vanellinckhuijzen.nl