DISC model

Het DISC instrument is een persoonlijkheidsanalyse. DISC geeft mensen een diepgaand inzicht in hun eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen. De DISC beschrijvingen geven in begrijpelijke taal zicht op gedrag en communicatie.

 

Persoonlijke Stijl Analyse van de DISC methode

De Persoonlijke Stijl Analyse is gebaseerd op het DISC model van Marston. Het model maakt onderscheid tussen introvert (passief) en extravert (actief) gedrag en tussen controlerend (beheersen van de stressvolle omgeving) en relaterend (relateren met anderen in een ontspannen omgeving) gedrag.

  • Extraverte mensen zeggen wat ze te zeggen hebben, ze nemen vaak initiatief. Zij zijn direct in hun benadering en richten hun energie op anderen.
  • Introverte mensen daarentegen spreken zich liever niet uit en luisteren. Zij richten hun energie op hun innerlijke wereld. Hun houding is vaak afwachtend. Hun benadering is dan ook indirect.
  • Controlerende mensen richten zich op dingen doen en resultaten behalen. Het handelen is rationeel en gericht op het controleren van de omgeving.
  • Relaterende mensen richten zich op relaties met anderen. Zij laten zich meer leiden door hun emotie.

De Persoonlijke Stijl Analyse beschrijft niet je persoonlijkheid maar je natuurlijke gedragsstijl. Je kernpatroon. Het meet welke combinatie van temperamenten het sterkste aanwezig is en welke gedragsstijl daaruit voort komt. We zijn ons niet bewust hiervan. Deze gedragsstijl zijn we ‘gewoon’, het voelt als natuurlijk. Ons natuurlijk gedrag is verankerd in ons temperamen

Wat meet DISC?

DISC meet diverse aspecten door middel van een assessment. De resultaten van dit assistent kunnen in een matrix worden weergegeven. Horizontaal wordt de as Taakgericht vs. Mensgericht gehanteerd en verticaal wordt de as Extrovert vs. Introvert gebruikt. Dit resulteert in vier kwadranten die elk corresponderen met een van de basisstijlen:

  • Het Rode kwadrant: vertelt je hoe je omgaat met problemen en uitdagingen
  • Het Gele kwadrant: vertelt je hoe je anderen beweegt en overhaalt tot jouw standpunt
  • Het Groene kwadrant: vertelt je hoe u omgaat met veranderingen in jouw omgeving
  • Het Blauwe kwadrant: vertelt je hoe u omgaat met regels, details en procedures

DISC model

Het DISC model geeft je inzicht in jouw drijfveren, kenmerkende eigenschappen, voorkeursgedrag en jouw specifieke toegevoegde waarden. Je leert anderen beter te begrijpen en krijgt een beter inzicht in de impact van je acties en gedragingen. Het profiel kan ook aangeven of er sprake is van spanningen of stressfactoren. In dit model zie je de weergave van de basis stijlen inclusief hun kwaliteiten en drijfveren.

 

 Heeft u interesse 

Neem dan contact op met;

Martin van Ellinckhuijzen

+31 61 0975995

info@vanellinckhuijzen.nl